ฮอร์โมนเอสโตรเจน / คุยกับเภสัชกร

ฮอร์โมนเอสโตรเจน
  • เภสัชกร
  • 1012 views
  • 1 Comments

          โดยธรรมชาติแล้วร่างกายของผู้หญิงทุกคนล้วนต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายช่วง นับตั้งแต่การเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ช่วงการตั้งครรภ์ ช่วงระหว่างการให้นมบุตร จนถึงช่วงวัยทอง สำหรับช่วงวัยเจริญพันธุ์หรือวัยที่มีประจำเดือนนั้น ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกเดือน ทั้งก่อนและหลังการมีประจำเดือน ซึ่งอาการต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ เช่น การคัดตึงเต้านม การปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย ความแปรปรวนของอารมณ์ ฯลฯ
          ผู้หญิงในวัยเริ่มมีประจำเดือน ส่วนใหญ่จะเกิดอาการต่างๆตามธรรมชาติ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย อาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิง เช่น ผิวพรรณหยาบกร้าน ไม่เปล่งปลั่ง หงุดหงิดง่าย ใบหน้าไม่สดใส เป็นสิว เป็นฝ้า ประจำเดือนมาไม่ปกติ มีอาการปวดประจำเดือน ตกขาวมีสีและกลิ่นผิดปกติ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจน(ฮอร์โมนเพศหญิง) ในร่างกาย ซึ่งอาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด ความผิดปกติของมดลูก ฯลฯ
          เพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนจำเป็นต้องรักษาความสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย โดยการรับประทานอาหารหรือสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอรโมนเอสโตรเจน(Phytoestrogen) เช่น น้ำมะพร้าวอ่อน ลูกพรุน งา ถั่วเหลือง ว่านชักมดลูก กวาวเครือขาว ฯลฯ รวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด เพียงเท่านี้คุณผู้หญิงก็สามารถรักษาความสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนได้แล้วค่ะ 

1 COMMENTS
  1. 05 Feb 2015 at 15:43

    อยากสอบถามรายละเอียดของยาประสระน้ำนม พาราแม่เลื่อนค่ะ

LEAVE A COMMENT