ข่าวและกิจกรรม

Ipsum
16
AUG

   รับทุนเรียนดี

บุตรพนักงาน บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด พร้อมคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปร่วมกันในวันรับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี จากมูลนิธิอื้อจือเหลียง
ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียน เป็นคนดีพัฒนาประเทศต่อไปนะคะ

Ipsum
13
APR

   ยาสตรีบัวแก้วร่วมกับคลื่นวิทยุ

ยาสตรีบัวแก้วร่วมกับคลื่นวิทยุเชียงใหม่ Live FM 104.25 จัดงานที่คูเมืองเชียงใหม่ สปอตโฆษณาทางวิทยุ (ไฟล์เสียง) คลิกเพื่อรับฟังเสียง