ข่าวและกิจกรรม

Ipsum
16
AUG

   ยาประสระน้ำนมกับคุณแม่หลังคลอด

ตามรอยโครงการ "สายใยรักแห่งครอบครัว" กับเทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุรี ในการแนะนำการใช้ยาอย่างเหมาะสมในกลุ่มสตรีหลังคลอด

Ipsum
16
AUG

   งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย

ยาสตรีบัวแก้วออกร้านที่งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2557 ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ. ปทุมธานี

Ipsum
16
AUG

   รับทุนเรียนดี

บุตรพนักงาน บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด พร้อมคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปร่วมกันในวันรับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี จากมูลนิธิอื้อจือเหลียง
ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียน เป็นคนดีพัฒนาประเทศต่อไปนะคะ