ข่าวและกิจกรรม

Ipsum
01
AUG

   วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์

ย่านสมุทรปราการหาซื้อยาสตรีบัวแก้วได้ที่ วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ นะคะ  สอบถามสาขาใกล้บ้านคุณได้ที่ 02-753-4701 วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ "อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดี"

Ipsum
16
AUG

   ยาประสระน้ำนมกับคุณแม่หลังคลอด

ตามรอยโครงการ "สายใยรักแห่งครอบครัว" กับเทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุรี ในการแนะนำการใช้ยาอย่างเหมาะสมในกลุ่มสตรีหลังคลอด

Ipsum
16
AUG

   งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย

ยาสตรีบัวแก้วออกร้านที่งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2557 ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ. ปทุมธานี